พัฒนา


กล่าวสำหรับ..คนทำงาน
อาชีพประกันชีวิต

“การพัฒนาตนเอง” เป็น
ทั้งวิธีการและจุดมุ่งหมาย

“การพัฒนาผู้อื่น” ก็เป็น
ทั้งวิธีการและจุดมุ่งหมาย
ด้วย..เช่นเดียวกัน

Recruiting Questions


4 ชุดคำถามเพื่อการชักชวนผู้มุ่งหวังเป็นตัวแทนประกันชีวิต

IMG_1291-1.JPG

ได้เวลาทบทวน??


TheBlueOceanLeadershipGrid
เมื่อพบว่าตัวเองเหน็ดเหนื่อย เครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน
ไม่มีเวลาให้ครอบครัว งานก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
มิหนำซ้ำรายได้ยังต่ำกว่าที่คาดและรายจ่ายก็สูงกว่าที่คิด
ถ้าเป็นอย่างนั้น คงไม่เสียหายนะครับ
หากเราจะมาทบทวนตัวเองด้วย
คำถามสำคัญ 4 ข้อ คือ

1) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไป
ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ควรจะต้องทำเลย (Eliminate)

2) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไปเสียมากมาย
ทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทำให้น้อยกว่านั้น(Reduce)

3) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำน้อยเกินไป
ทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทำให้มากกว่านั้น(Raise)

4) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ควรต้องอุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไป
แต่กระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้ทำ(Create)

บางที นี่อาจจะช่วยให้งานของเราได้ผล และผู้คนก็มีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิม