ได้เวลาทบทวน??


TheBlueOceanLeadershipGrid
เมื่อพบว่าตัวเองเหน็ดเหนื่อย เครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน
ไม่มีเวลาให้ครอบครัว งานก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
มิหนำซ้ำรายได้ยังต่ำกว่าที่คาดและรายจ่ายก็สูงกว่าที่คิด
ถ้าเป็นอย่างนั้น คงไม่เสียหายนะครับ
หากเราจะมาทบทวนตัวเองด้วย
คำถามสำคัญ 4 ข้อ คือ

1) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไป
ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ควรจะต้องทำเลย (Eliminate)

2) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไปเสียมากมาย
ทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทำให้น้อยกว่านั้น(Reduce)

3) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ได้อุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำน้อยเกินไป
ทั้งที่จริงๆแล้วควรจะทำให้มากกว่านั้น(Raise)

4) มีการกระทำและกิจกรรมอะไรบ้างไหม
ที่เราในฐานะ “ผู้นำ”
ควรต้องอุทิศเวลาและสติปัญญาลงทุนทำไป
แต่กระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่ได้ทำ(Create)

บางที นี่อาจจะช่วยให้งานของเราได้ผล และผู้คนก็มีความสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิม

2013 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 13,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 5 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.