คำชี้แจง-คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต


 

 

คำชี้แจงของผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย

แม้อาชีพของท่าน-อาจมิใช่ ”นักขาย”

แต่ก็เลี่ยงไม่พ้นที่ต้อง “นำเสนอขาย” ในรูปแบบหนึ่งใดอยู่เสมอ

ตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ตนต้องการ

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเกี่ยวข้องไม่เพียงเฉพาะการขายในฐานะที่เป็นงานอาชีพ

หากแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์

โปรดอ่านหนังสือเล่มนี้ โดยใช้จิตมุ่งมองให้ “เห็น” คำตอบที่แทรกอยู่ในทุกคำถาม

หากข้อความใดทำให้รู้สึกสับสนงุนงงบ้าง นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้ว

ให้ผ่านไปก่อนเพราะบางทีคำตอบอาจอยู่ในตอนต่อๆไป

เมื่ออ่านจบแล้ว ขอให้เริ่มใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆ

หยุดอ่านเป็นระยะๆ เพื่อให้จิตของท่านได้ใส่ใจอย่างเต็มที่กับประเด็นต่างๆ

ท่านจะได้ “เห็น” ตัวของท่านเองในแง่มุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน

ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานอาชีพ-การสื่อสาร-จิตและชีวิต

ผมขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เพราะองค์ความรู้ที่ซึมซ่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ของผม

หากเป็นผลจากการอบรมบ่มเพาะของ ”ครู”

มีพ่อแม่-ครูอาจารย์ ผู้บังคับบัญชาทั้งในอดีต-ปัจจุบันเป็นเบื้องต้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานในภาคสนามกับตัวแทนและลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ครอบครัว มิตรสหายและผู้ใต้บังคับบัญชา (เป็นลำดับถัดมา) ทั้งสิ้น

ดังนั้นหากหนังสือเล่มนี้เกิดผลดีในทางใดๆ แก่ผู้อ่าน

ผมขออุทิศความดีนั้นตอบแทนพระคุณ ”ครู”

 

ภรต ยมจินดา

9 พฤศจิกายน 2545

 

Advertisements

One response to “คำชี้แจง-คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s