คำนิยม(2)-คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต


 

ก่อนการจัดพิมพ์จำหน่าย คุณอลัน ตัน ซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน

อยู่ในเวลานั้นได้กรุณาเขียนคำนิยมให้หนังสือเล่มนี้

นอกเหนือจากเนื้อหาอื่นๆแล้ว สิ่งที่เป็นใจความสำคัญหนึ่งของคำนิยมนี้คือ วิธี ในการอ่าน

เพื่อผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการค้นคว้า ผมได้เน้นข้อความนั้นไว้ด้วย ตัวเอน

คำนิยมของท่านได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยดังนี้

คำนิยม

นี่ต้องถือว่าเป็นเกียรติจริงๆ ที่ถูกขอให้มีส่วนร่วมสักเล็กน้อยในหนังสือ ที่เขียนโดยผู้คงแก่เรียนซึ่งจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแม้ว่าจะเป็นผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทนซึ่งมีบทบาทที่สำคัญ  มากกระทั่งว่าบุคคลที่สำคัญน้อยกว่านี้ก็อาจจะหยิ่งยโส ทะนงตนและอวดดีได้แล้ว  แต่ผู้เขียนยังคงถ่อมตน ไม่ถือตัว เป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนับถือจากทุกคน

หนังสือเล่มนี้ถือว่าจำเป็นสำหรับตัวแทนประกันชีวิตและผู้บริหารตัวแทนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งปรารถนาที่จะเป็นคนประกันชีวิตมืออาชีพ ที่มีความสามารถในงานมากขึ้นและต้องการอย่างแท้จริงที่จะเป็นคนประกันชีวิตผู้โดดเด่น

คุณภรต ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ แสดงให้เห็นอย่างเป็นระบบว่า คนๆหนึ่งจะทำการค้นคว้าวิจัยอย่างไรเพื่อรับใช้ลูกค้าและบริษัทของเขาด้วยความชำนิชำนาญ  คนประกันชีวิตจำนวนมากเหลือเกินที่อยู่ได้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นและบ่อยครั้งที่เรียนเหมือน  “นกแก้วนกขุนทอง” โดยปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเหตุและผลเบื้องหลังแบบประกัน   (ที่พวกเขาแนะนำให้แก่ผู้มุ่งหวัง) และในงานที่พวกเขาทำอยู่   โชคไม่ดีที่บางคนคิดไปว่าอาชีพประกันชีวิตมีไว้เพื่อให้พวกเขา  “ทำเงิน”  พวกเขาอาศัยงานอาชีพนี้ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายส่วนตน  น้อยคนนักที่จะตระหนักว่านั่นคือทัศนคติที่ผิด

ปัจจุบันคุณภรต ยังเป็นหัวหน้างานจัดการเรื่องราวร้องเรียน (ตัวแทน) พร้อมๆ ไปกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาตัวแทน  บางทีท่านอาจจะเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติอันถูกต้องสำหรับคนประกันชีวิต เพื่อว่าภาพลักษณ์ของบริษัท (องค์กร) จะไม่มัวหมองจากพลังฝ่ายขายที่ไม่เป็นมืออาชีพ

งานอาชีพประกันชีวิตเป็นวิชาชีพอันทรงเกียรติ  หากพลังฝ่ายขายมองเห็นได้ว่าเป็นวิชาชีพแห่งการให้ มิใช่การรับ เป็นการเลี้ยงชีพด้วยความเพียรมิใช่การทำเงิน เป็นการบริการรับใช้ผู้ถือกรมธรรม์และบริษัท ก่อนรับใช้ตนเอง

หนังสือเล่มนี้  “คำถามเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิต” คือหนังสือที่จะแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของหนทางที่ถูกต้องสู่ความสำเร็จในงานอาชีพการขายประกันชีวิต

ผู้อ่านต้องไม่อ่านหนังสือเล่มนี้ภายในเวลาสองสามชั่วโมงหรือสองสามวัน  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  ต้องหยุดและค้นคว้าวิจัยทุกย่อหน้า ขยายขอบเขตความคิด ต่อเติมอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจให้มากขึ้นในสิ่งที่ผู้เขียนพยายามบอกเรา  ใช้สมุดอัตราเบี้ยประกันและคำนวณจากกรณีจริง  เพื่อให้ได้ประโยชน์และคุณค่าอย่างสูงสุดจาก  “สาร” อันลุ่มลึกของผู้เขียน

ผมได้แต่หวังว่าคุณภรต จะเขียนหนังสือมากเล่มกว่านี้ เพราะมีความรู้และประสบการณ์อย่างไพศาล  และนั่นเป็นการก้าวตามรอยของหัวหน้าของท่านคือคุณกฤษณะ กฤตมโนรถ

ขอให้สนุกกับหนังสือและการอธิบายขยายแนวคิดของผู้เขียนท่านนี้

ด้วยความปรารถนาดี

อลัน   ตัน

17   พฤศจิกายน  2545

 

 

Appreciation

This is indeed an honor to be asked to participate in a small way in this book written by a very learned literate who graduated with a Master degree. More importantly, inspite of being the Senior Vice President heading the Training Department which is a very important role, the author is humble,unassuming and liked and respected by everyone.  A lesser person would have been arrogant, proud and egoistic.

This book is a must for all life insurance agents and agency leaders especially those who wish to be more professional,competent and truly want to be an exceptional insurance person. Khun Bharot, the author systematically shows how one can research to serve one’s client and company more proficiently. Too many life insurance people rely on others to assist them and often learn like a “parrot” without fully understanding the rationale of the plans they recommend to their prospective clients and the work that they do.  Some unfortunately have the concept that their life insurance career is for them to make money. They use this career as a means to an end, little realizing that, that is the wrong attitude.  Khun Bharot is presently also heading the complaints department concurrently to the training of agents and agency leaders.  Maybe he will be writing another book on the Code of Ethics and the Code of Conduct for the insurance people – so that the company’s corporate image will not be tarnished by the unprofessional sales force.

Life insurance career is an honorable profession. If agency people (Sales Force) can see that it is a profession of giving and not taking, earning money and not making money, serving the policyholders and the company first before themselves is serving themselves.

This book “Change Questions to Change Life”  is to show the beginning of the right path to success in life insurance selling.

The readers must not read this book within couple of hours or couple of days. Instead, pause and research on every paragraph.  Expand, elaborate and understand more on what the author attempts to tell us. Use your premium rate book and calculate the actual case so as to get the maximum benefit and value from the author’s profound “message”.

Hope that Khun Bharot will write more books as his knowledge and experience is very vast and that he will follow his boss, Khun Krisana Kritmanorote’s footstep.

Enjoy this book and expound on the ideas of this author.

Best Personal Regards,

Allan Tan

November 17,2002

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s