ชิงชัง(2)


ใครมัวคิดอาฆาตว่า

“มันด่าเรา มันทำร้ายเรา

มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”

เวรของเขาไม่มีทางระงับ

‘He abused me, he beat me,

He defeated me, he robbed me;

In those who harbour such thoughts

Hatred never ceases.

ใครไม่คิดอาฆาตว่า

“มันด่าเรา มันทำร้ายเรา

มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”

เวรของเขาย่อมระงับ

“He abused me, he beat me,

He defeated me, he robbed me”

In those who harbour not such thoughts

Hatred finds its end.

แต่ไหนแต่ไรมา ในโลกนี้

เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวร

มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร

นี้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว

At any time in this world,

Hatred never ceases by hatred,

But through non-hatred it ceases.

This is an eternal law.

คนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่า ตนกำลังพินาศ

เพราะวิวาททุ่มเถียงกัน

ส่วนผู้รู้ความจริงเช่นนั้น

ย่อมไม่ทะเลาะกันอีกต่อไป

The common people know not

That in this quarrel they will perish,

But those who realize this truth

Have their quarrels calmed thereby.

(คัดลอกจาก พุทธวจนะในธรรมบท แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s