ถ้อยคำนั้น สำคัญฉะนี้ !!


ฟังดูไม่งามนัก ถ้าใครๆพากันพูดว่า เราเคลิบเคลิ้มไปเพราะวาทะของคนอื่น

ไม่ใช่เพราะเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์

หรือเพราะมีตัวเลขทางสถิติมาสนับสนุนการตัดสินใจของเรา

 

แต่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้แสดงให้เห็นว่า

ถ้อยคำอุปมาอุปไมย(Metaphor)ที่ถูกเลือกมาใช้นั้น

มีอิทธิพลต่อความคิดของเรา โดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ทุกวันๆ

 

การวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้แสดงให้เห็นว่า

การอุปมาอุปไมยมีอิทธิพลอย่างไรบ้าง ด้วยการออกแบบซีรี่ส์ของการทดลอง 5 ครั้ง

เพื่อให้เห็นว่าทำไม และเมื่อไรที่คำอุปมาอุปไมยมีอิทธิพลต่อความคิด

 

ในตอนแรก นักวิจัยขอให้นักศึกษา 482 คน

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

ภายหลังจากที่ได้อ่านรายงานฉบับหนึ่ง

ในจำนวนสองฉบับเกี่ยวกับอาชญากรรมในเมืองแอดิสัน

 

ในรายงานฉบับแรก จะเปรียบเทียบอาชญากรว่าเป็นเสมือน

“wild beast preying on the city” และ “lurking in neighborhoods”

ซึ่งผมขออนุญาตดัดแปลงให้ได้อารมณ์แบบไทยๆว่า

“เหมือนสัตว์นรกที่ดักซุ่มรอฆ่าเหยื่ออยู่ใกล้บ้านของเรา”

 

หลังจากได้อ่านรายงานฉบับนี้ นักศึกษา 75%

เสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายและลงโทษอย่างเข้มงวด

เช่น การสร้างคุกให้มากขึ้น หรือกระทั่งเรียกร้องให้กองทัพเข้ามาช่วย

(เหมือนบ้านเราเลยนะ-อิ อิ)

เพียง 25% เท่านั้นที่เสนอให้แก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยการปฏิรูปสังคม

เช่น การแก้ไขปัญหาปากท้อง ปรับปรุงเรื่องการศึกษา และการรักษาพยาบาล

 

ในรายงานฉบับที่สองมีเนื้อหาเหมือนกันหมดทุกอย่าง

ยกเว้นการเปรียบเทียบว่า อาชญากรรมเป็น “ไวรัสที่ระบาดอยู่ในเมือง” 

“สร้างความเดือดร้อน” ให้กับชุมชน

 

ผลจากการอ่านเวอร์ชั่นนี้ มีเพียง 56% เท่านั้น ที่เสนอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่

ในขณะที่ 44% เสนอให้แก้ไขปัญหาด้วยการปฏิรูปสังคม

 

ที่น่าสนใจก็คือ มีผู้ร่วมการทดลองน้อยคนเหลือเกินที่รู้ว่า

ตนเองได้รับอิทธิพลจากการเลือกใช้ถ้อยคำอุปมาอุปไมยที่แตกต่างกัน

 

เมื่อผู้วิจัยให้ระบุว่า ส่วนใดของรายงาน มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด

คนส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นเพราะตัวเลขสถิติอาชญากรรม ไม่ใช่ถ้อยคำที่ใช้

มีเพียง 3% เท่านั้นที่ระบุว่าถ้อยคำอุปมาอุปไมยเป็นต้นเหตุ

 

นักวิจัยยืนยันผลด้วยการใช้รายงานฉบับเดียวกัน

ที่ไม่มีถ้อยคำเหล่านี้ ในการทดลองอีกหลายครั้ง

 

และยืนยันด้วยว่า แม้จะใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบอาชญากร

ว่าเป็น สัตว์ป่า หรือ ไวรัส เพียงครั้งเดียว

แนวโน้มที่เป็นผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิม

 

ฉะนั้นเมื่อท่านจะพูดหรือเขียน กรุณาเลือกใช้ถ้อยคำด้วยความระมัดระวัง

และเมื่อจะรับฟัง-ก็ขอให้ใช้สติ เพราะ-ถ้อยคำนั้น(มีอิทธิพล)สำคัญฉะนี้…แล

 

Advertisements

One response to “ถ้อยคำนั้น สำคัญฉะนี้ !!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s