การประกันชีวิตคือเงินสด


การประกันชีวิตคือ เงินสดในอนาคต
ที่จะส่งมอบแก่ผู้ที่รักและห่วงใยที่สุด
ในเวลาที่จำเป็น(หรือเหมาะสม)ที่สุด

การประกันชีวิตคือเงินสด
เพราะสัญญาประกันชีวิต
ระบุที่จะจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
หรือผู้ที่-ผู้ถือกรมธรรม์ระบุไว้ให้เป็นผู้รับ(เงินสด)

เงินจากการประกันชีวิตเป็นเงินก้อนใหญ่เสมอ
ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ตาม
เพราะมันเป็นเงินสดก้อนสุดท้ายที่เกิดขึ้น(ภายหลังความตาย)

ที่ผู้คนสามารถให้แก่ผู้ที่เขารักและห่วงใยได้

แม้ผู้ที่จากไปบางท่านอาจเป็นคหบดีผู้มั่งคั่ง
การประกันชีวิตก็ยังคงเป็นสิ่งแทนถ้อยคำ “บอกรัก”
บอก “ความห่วงใย” ต่อผู้คนที่อยู่เบื้องหลังอยู่นั่นเอง

เงินจากการประกันชีวิตเป็นเงินที่เจ้าหนี้ไม่อาจเรียกร้องได้
และส่งมอบให้แก่ผู้ที่เราระบุชื่อไว้ว่า
เป็นผู้ที่เรารักและห่วงใยที่สุดเท่านั้น

เงินนี้จะได้มาในเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นที่สุด
เพราะเป็นเงินที่ได้มาเมื่อคนๆนั้น
หมดกำลังทำงานหาเงินได้อีก
แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย

เพราะเป็นเงินที่ได้มาเมื่อคนๆนั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว
เนื่องจากการพิการและทุพพลภาพ
เพราะเป็นเงินที่ได้มาเมื่อคนๆนั้นต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก้อนใหญ่
เพราะเป็นเงินที่ลูกและภรรยาของคนๆนั้นได้รับเมื่อหัวหน้าครอบครัว
ผู้เป็นผู้หารายได้ต้องจากไปอย่างกระทันหัน

ไม่เคยมีเงินก้อนใดมีความหมายยิ่งใหญ่กว่าเงินสดจากการประกันชีวิตเลย
ไม่เคยมีเงินก้อนใดที่ประกอบด้วยความรักและคุณค่า เช่นเงินสดจากการประกันชีวิตเลย

นี่คือสินค้าที่เป็นบริการทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกรู้จักและยังไม่มีสิ่งใดทดแทนได้
widow

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s