ความแตกต่าง & การรับรู้


ธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์นั้น
เป็นกระบวนการเลือกที่จะรับรู้(Selective Perception)
เราไม่สามารถที่จะเห็นหรือได้ยินทุกอย่างได้ทั้งหมด
แม้จะตั้งใจดูหรือฟังอย่างดีที่สุดก็ตาม
หลังจากนั้นสิ่งที่เรารับรู้เข้าไปทำให้เกิดการคิดในสมอง
ความคิดที่เกิดขึ้นในสมองของแต่ละคนจึงแตกต่างกันไป
ตามการรับรู้ที่แตกต่างกันมาตั้งแต่เดิม
เราจึงคิดแตกต่างกันทั้งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
คนเราจึงมีเหตุผลแตกต่างกันในเรื่องเดียวกัน

(รศ.ดร. สิทธิโชค วรานุสันติกูล, “ทำอย่างไรให้เขายอม”)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s