“แพง”หรือว่า “ราคาสูง”?


  

หิมะกลางฤดูร้อน


“…ยามใดที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสติ

ยามนั้นแหละ จำเป็นที่สุดที่คุณต้องมีสติให้ได้”

(พระโชติกะ,หิมะกลางฤดูร้อน)

แทนคำบอกรัก


  

คนล้มอย่าข้าม..และ..คนล้มต้องลุก