คนจะซื้อสินค้าจากเราเมื่อ..


Advertisements

“แพง”หรือว่า “ราคาสูง”?


  

แทนคำบอกรัก


  

ความสงบใจ
กิจกรรมกับงานอาชีพประกันชีวิต


2015/01/img_1705.jpg

Recruiting Questions


4 ชุดคำถามเพื่อการชักชวนผู้มุ่งหวังเป็นตัวแทนประกันชีวิต

IMG_1291-1.JPG