คนจะซื้อสินค้าจากเราเมื่อ..


Advertisements

แทนคำบอกรัก


  

ประกันชีวิต-ของใคร?


ผมเชื่อ-อย่างปราศจากข้อสงสัยว่า
การประกันชีวิตนั้น
ในความหมายที่กว้างที่สุด
ย่อมไม่จำกัดอยู่เพียงประกันว่า..
ผู้ที่อายุยืนยาว
จะยังคงมีชีวิตที่ดีในบั้นปลาย

ไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
ผู้ที่ตายเร็วเกินไป
ได้ตายตาหลับที่ได้รู้ว่า
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่เดือดร้อน

ไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
ผู้ทุพพลภาพพิการ
จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
จนถึงวาระสุดท้าย

และไม่จำกัดเพียงประกันว่า..
จะมีเงินออมอย่างเพียงพอสำหรับ
ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่

แต่ยังประกัน(ต่อไปด้วย)ว่า..
ชีวิตของตัวแทนประกันชีวิต
ผู้ซื่อสัตย์ สามารถ จริงใจ อดทน
ขยันหมั่นเพียรจะมีความมั่นคง
และมีความสุข-ไปชั่วกาลนาน

โดดร่ม