เตรียมพร้อม


  

Advertisements

เมื่องานล้มเหลว…


20140213-151357.jpg

ความล้มเหลวคือแม่แห่งความสำเร็จ


          ถ้าคนเราอยากจะได้รับความสำเร็จในการงาน นัยหนึ่ง ได้รับผลตามที่คาดคิดไว้ ก็ต้องทำให้ความคิดของตนสอดคล้องกับกฏของโลกภายนอกทางภววิสัยให้ได้ ถ้าไม่สอดคล้องแล้ว ก็จะประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติ.

          เมื่อได้ผ่านความล้มเหลวมาแล้ว คนเราก็รับเอาบทเรียนจากความล้มเหลวนั้นๆมาแก้ไขความคิดของตนให้สอดคล้องกับกฏของโลกภายนอก, ดังนี้ คนเราก็จะสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นความสำเร็จได้ คำว่า “ความล้มเหลวคือแม่แห่งความสำเร็จ” “พลาดไปครั้งฉลาดขึ้นหน่อย” นั้น ก็หมายถึงเหตุผลดังกล่าวนั่นเอง.

kids.britannica.com

(เหมาเจ๋อตุง, “ว่าด้วยการปฏิบัติ” ภาพจาก kids.britannica.com)